Rettshjelpsforsikring

Visste du at forsikringsselskapet ditt kan dekke utgifter til advokatbistand?