Innkjøp handler ikke om å kjøpe produkter

Innkjøp handler ikke om å kjøpe inn produkter og tjenester, selv om det er det som gjøres i praksis. Det handler om å håndtere bedriftens eksterne behov for løsninger.