Tips til gode verktøy for digitale presentasjoner

Hjemmekontor har ført til at mange opplever utfordringer med å holde digitale presentasjoner, forelesninger eller workshops. Hvordan skal man klare å få deltakerne til å holde konsentrasjonen oppe? Her er noen gode verktøy som kan hjelpe!