Eiermessig kontinuitet ved omdanning fra samvirkeforetak til aksjeselskap

Mange er ikke klar over at brudd på samhandlingsprinsippet kan få skattemessige følger ved omdanning fra SA til AS.