Momskompensasjon

Skattedirektoratet lemper nå på urimelig foreldelseskrav. Hva betyr dette for deg?