Lønn på vei til jobb

Hva betyr den nye dommen fra EU-domstolen for norske arbeidsgivere?