Moderne ledelse i en smidig verden

I disse tider, når verden synes mer urolig enn før og det oppstår kriser, ropes det ofte på en bestemt type lederskap. Denne artikkelen skal ikke handle om kriser eller krigsretorikk.
Den skal handle om gjennomføring av prosjekter, forvaltning og produktutvikling, og hvordan vi bør lede når det ikke er krig.