Reduser momsbelastningen i utbyggingsprosjekter

For private utbyggere som pålegges å bygge offentlig infrastruktur, er anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen velkjente metoder for å redusere momsbelastningen. Finn ut hvordan.