Bemanningsdirektivet påvirker også deg!

1 januar 2013 ble bemanningsdirektivet iverksatt i Norge. Dette innebærer at vikarene skal ha samme lønns- og arbeidsbetingelser som om vedkommende hadde blitt fast ansatt. Det betyr også at vikarene skal ha tilgang på bedriftens kollektive tilbud til de ansatte, som for eksempel treningsrom, firmabil etc.