Nye regler om inndrivelseskompensasjon etter forsinkelsesrenteforskriften

Den 1. juli ble det innført nye regler om kompensasjon ved forsinket betaling. Reglene er en oppfølgning av et EØS direktiv om kampen mot forsinket betaling, og førte til opprettelsen av ny § 3a i forsinkelsesrenteforskriften.