Har du oversikt over alle IKT-standardavtaler vi har i Norge?

I Norge har vi ikke mindre enn tre ulike “kontrakts-familier” med en rekke underliggende IKT standardkontrakter. Det betyr at det foreligger et mylder av ulike standardavtaler som kan dukke opp ved inngåelse av nye kontrakter.