Slik sletter du gamle tinglyste heftelser på næringseiendom

Unngå at gamle heftelser skaper problemer ved fremtidig salg eller pantsettelse av eiendommen.