Oppføring av bolig – pass på garantiansvaret

Ledelsen kan bli personlig ansvarlig for manglende garantistillelse ved oppføring av bolig