Tilpasning til fritaksmetoden gjennom fisjon av eiendomsselskap

Slik sparer du skatt ved salg av næringseiendom.