Formuesskatt – statsbudsjettet 2017

Regjeringen foreslår å innføre rabatter i formuesskatten. Samtidig introduseres et komplisert regelverk som avskjærer full fradragsrett for gjeld.