Tilbakegående avgiftsoppgjør ved fellesregistrering

Tilbakegående avgiftsoppgjør er en næringsdrivendes rett til å få fradragsrett for merverdiavgift påløpt på enkelte anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret.