Fellesanskaffelser og merverdiavgift

– hvordan sikre fradragsrett for alle parter?