Tips til enklere fakturabehandling

Manuelle innkjøpsrutiner er ressurskrevende og kostbare. De ansatte bruker tid på å finne den beste leverandøren. Kanskje går de selv i butikken for å gjøre innkjøpet. Og deretter kommer bilag og fakturaer fra mange forskjellige steder.