Enslige mindreårige flyktninger – status i Norge i dag

Det skrives mye i media om unge asylsøkere og flyktninger og hvordan de blir mottatt og fulgt opp her i landet. Hvor mange snakker vi egentlig om, og hvordan er situasjonen for disse gruppene i dag?