Tag Archives: effektive arbeidsprosesser

Feed Subscription

Guide: Slik kartlegger du dine arbeidsprosesser

82% av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som en av de største hindringene for å nå sine mål (IT i praksis 2016). Endring i arbeidsprosessene krever først og fremst at man har god oversikt over de oppgavene som finnes i virksomheten og hvordan de blir utført. Til dette er prosessanalyse et nyttig verktøy, og vi ønsker her å dele noen av suksesskriteriene.

Gevinstrealisering gjennom digitalisering i praksis

Digitalisering er et tema som har fått ny og kraftigere vind i seilene etter at regjeringen i april la fram sitt digitaliseringprogram. Det har så langt vært mye fokus på «hva», dvs hva beskriver og inneholder digitaliseringsprogrammet. De ønskede effektene av programmet vil imidlertid først komme som et resultat av gjennomføring. Ord må bli til handling - løsninger må realiseres for å kunne høste gevinster.