Gartners topp 10 strategiske teknologitrender for 2016

Gartner presenterer årlig sin oversikt over topp 10 teknologitrender som vil være strategiske for de fleste organisasjoner. Med strategiske teknologitrender mener Gartner teknologitrender som potensielt kan ha betydelige konsekvenser for en organisasjon.