Maskinlæring for enhver med Google Cloud AutoML Vision

Google har sagt at de ønsker å gjøre maskinlæring tilgjengelig for folket, og så lett som mulig å ta i bruk. Vi ser oss jo da nødt til å teste ut denne påstanden. Klarer vi å trene opp AutoML Vision til å skille hva som er god og dårlig pizza? Vi forklarer steg for steg hvordan du trener opp og bruker AutoML Vision.