IT-standarder i pleie og omsorg: Kjernejournal viser vei

– Kjernejournal hjelper oss med sikker legemiddelhåndtering og sikrer samstemthet mellom det fastlegen skriver, hva apoteket gir ut og hva vi i pleie- og omsorgstjenesten gjør.