Mobilskatten er endret fra 2014

Mobilskatten er endret med virkning fra 2014. De «gamle» reglene ble oppfattet som til del vanskelige og urimelige, og mange oppfattet nok også at de hadde gått ut på dato. Det er tanken at de nye regelene skal forenkle den administrative jobben for arbeidsgiverne.