Feed Subscription
Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod:

«Mobilskatten» – skattereglene for dekning av mobiltelefon og bredbånd

2012 er nå historie og det er igjen tid for lønnsinnberetning av blant annet elektronisk kommunikasjon. Her på Visma Kompetansesenter Lønn og HR får vi mange spørsmål om reglene for innberetning og skatteplikt på elektronisk kommunikasjon. Arbeidstakere som får dekket mobiltelefon, hjemmetelefon, mobiltelefon, ADSL og bredbånd skal skattlegges for det når arbeidstaker har tilgang til slike tjenester.

Slik innberetter du honorar til selvstendig næringsdrivende

Mange opplever at innberetning av honorar til næringsdrivende er vanskelig og uklart. I henhold til ligningsloven § 6-2 skal også honorar som betales til selvstendig næringsdrivende innberettes på lønns- og trekkoppgaven. Selv om dette ikke er å anse som lønn, krever ligningsmyndighetene likevel at dette innberettes. Det er kun honorar for tjenester som skal innberettes. Merverdiavgiften som eventuelt står på ...