Utbyggingsavtalen – hvordan påvirker reglene om konsesjon utbyggers rettigheter?

Vær spesielt bevisst på om utbyggingsavtalen bør tinglyses for å skaffe rettsvern.