You've got mail!

Det som før var et informasjonsmedie har sakte, men sikkert mutert og blitt til et markedsføringsmedie. Et markedsføringsmedie som kombinerer direktemarkedsføring og onlinemarkedsføring. En kombinasjon som absolutt ikke er til å kimse av.