Barns rett til informasjon og medvirkning i helsetjenesten

Barns rett til informasjon og medvirkning gjelder også i helsespørsmål. Å bli syk selv eller å oppleve at nære familiemedlemmer blir alvorlig syke, kan være en skremmende opplevelse for barn og ungdom. Ekstra sårbare blir de hvis viktige avgjørelser tas over hodet på dem uten at noen forteller dem hva som skjer.