Oppfyller din kommune forsvarlighetskravet i barnevernloven?

Barnevernfeltet er fullt av dilemmaer og gjenstand for mange konflikter. Midt i dette står barnevernleder som kommunens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål. En av barnevernleders viktigste oppgaver er å sørge for at forsvarlighetskravet i barnevernloven oppfylles.