Fritak for tilleggsskatt

Feil og mangler kan føre til tilleggsskatt, men det er også noen unntak.