Relevans, enkelhet og tilgjengelighet – interaksjon på kundenes premisser

Visma Community er et sosialt nettsamfunn der erfaring deles. I samarbeid med våre brukere utvikler vi våre produkter på kundenes premisser