Visma.net Payroll og 4Human: En komplett lønn- og HR-pakke

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby integrasjon mellom HR-systemet 4human HRM og vårt eget lønnssystem Visma.net Payroll, sier administrerende direktør i Visma Software, Øyvind Larsen.