Hva betyr ny opplæringslov for oppfølging av eleven?

Personlig oppfølging, flere tiltak innen yrkesfag og økt fokus på tidlig innsats. Kan den nye opplæringsloven motvirke frafallet i skolen?