Fra skjema til tema – den nye skattemeldingen

Det har virkelig vært behov for en endring som oppleves som bedre, umiddelbart. Og, nå er endringen her – den nye skattemeldingen.