Reisetid = arbeidstid?

Reisetid vil i flere situasjoner enn tidligere regnes som arbeidstid.