Hvordan føre protokoll i henhold til GDPR-regelverket?

Alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre protokoll over behandlingsaktiviteter i henhold til GDPR-regelverket. Utfordringen er å føre en slik protokoll på en effektiv, sikker og oversiktlig måte. Hva er egentlig en protokoll? Og hvordan skal man føre protokoll?