Overtidsmat – skattefritt eller skattepliktig?

Mange ansatte har avtale om å få overtidsmat når de jobber lenge. Hva kreves for at den er skattefri?