Vær OBS om du driver et OPS-selskap

Radikal endring skaper usikkerhet om fradragsrett for merverdiavgift