Refusjon av engangsavgiften ved eksport

Engangsavgift må betales ved førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge. Dette gjelder uavhengig av om det er nye eller brukte biler, og beløpet er i dag ikke refunderbart. Regjerningen legger imidlertid nå frem forslag om endring av regelverket, slik at engangsavgiften kan refunderes forholdsmessig ved eksport av kjøretøy.