Bedre innkjøpsrutiner gjør virksomheten mer lønnsom

Alle bedrifter kjøper varer og tjenester. Utfordringen er å gjøre innkjøpene mindre tidkrevende og mer lønnsomme.