Hva er cookies og hvorfor er de viktige?

Aksepterer du at data om deg lagres? Les om cookies og hvorfor de er viktige.