Heidi Skullerud: Bindeleddet mellom kunden og selskapet

Ifølge Heidi Skullerud, er ingen dag den samme som Service Delivery Manager i Visma Financial Solutions AS. Her kan du bli bedre kjent med Heidi og lære mer om rollen hennes.