Kontantytelse – Hvordan velge riktig lønnsbeskrivelse?

Få en oversikt over hvilke lønnsbeskrivelser som er tilgjengelige, og når de som utgangspunkt er ment brukt.