Når den digitale kjeksen smuldrer opp…

Digitale cookies fortsetter å smuldre opp og vi går nye tider i møte.
Hva bringer fremtiden og hva er løsningene fremover?