Karensperiode

Det er viktig å holde det man lover i anbudsprosessen