Personvern og internkontroll – den praktiske gjennomføringen

Internkontroll for å ivareta personvernet er en viktig funksjon i enhver virksomhet. Men hvor bevisst er din bedrift på ansvaret og forpliktelsene som ligger i kravet om internkontroll?