Hva legger du vekt på når du gjør innkjøp?

Kriterier som kvalitet, pris, leveringstid, enkle bestillingsløsninger og miljøhensyn, er ting vi overveier før valg av leverandør og produkt tas.