Gjengs leie – hva er det?

Både utleier og leietaker kan kreve justering av leiepris