Skatteregler ved subsidiert eller fri kantine

Som utgangspunkt er både fri og subsidierte kantine en skattepliktig fordel. Det finnes imidlertid unntak fra skatteplikten.