Forhåndsregistrering i MVA-registeret – ny Høyesterettsdom

Dommen medfører at konsesjonspliktig virksomhet vanskelig kan innvilges forhåndsregistrering før konsesjon er gitt.