Kompetanseutvikling i en dynamisk verden

Visma Consulting lever av å selge kompetanse – høyt kvalifiserte konsulenter med mål om å gjøre en forskjell i digitaliseringen av Norge, så vi satser sterkt på kompetanseutvikling.